0902335041/0938383994 Miền Bắc: 0909407287 Yahoo Skype

Chính sách bảo hành

Trừ những sản phẩm có lỗi của nhà sản xuất sẽ được đổi bảo hành theo nguyên tắc một đổi một.
Còn lại tất cả các sản phẩm tại Công ty TNHH SPRAYWAY-TPR sẽ không được bảo hành.
 
Điều kiện:
+ Sản phẩm chai xịt còn trên 80% thể tích in trên nhãn chai.