0902335041/0938383994 Miền Bắc: 0909407287 Yahoo Skype

Triển lãm

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ NGÀNH MAY CISMA 2023

10:40 | 21/09/2023

CISMA 2023 – HỘI CHỢ TRIỂN LÃM QUỐC TẾ PHỤ KIỆN VÀ MÁY MÓC NGÀNH MAY THƯỢNG HẢI TRUNG QUỐC

Sprayway Singapore tham gia tại gian hàng: Hall E3 Booth G30

 


cisma 2023
Người viết : admin


Giới hạn tin theo ngày :   từ   đến