0902335041/0938383994 Miền Bắc: 0909407287 Yahoo Skype

Sản phẩm Sprayway

Phóng to hình

789- CHAI XỊT TẨY BỤI BẨN CÁC MẠCH ĐIỆN

Mã số : 789
Xuất xứ : USA
Lượt xem : 23699
Danh mục :
 
  • Hiệu quả loại bỏ đất và các chất gây ô nhiễm khác từ các thành phần điện tử.
  • Khô nhanh.
  • An toàn cho sử dụng trên hầu hết các sản phẩm nhựa.