0902335041/0938383994 Miền Bắc: 0909407287 Yahoo Skype

Triển lãm

The 20th Dhaka International Trade Fair 2015

15:05 | 16/12/2014

The 20th Dhaka International Trade Fair, (DITF)-2015

Time : 01/01 - 31/01/2015                 
Địa điểm : Sher-E-Bangla Nagar in Dhaka west side of Bangabandhu
International Conference Centre


第20孟加拉国达卡国际贸易展览会DITF 2015

展览日期 : 01/01 - 31/01/2015               
地点 : Sher-E-Bangla Nagar in Dhaka west side of Bangabandhu
International Conference Centre
 

Người viết : admin


Giới hạn tin theo ngày :   từ   đến