0902335041/0938383994 Miền Bắc: 0909407287 Yahoo Skype

Triển lãm

VIETBUILD HÀ NỘI 2021 - XÂY DỰNG - VẬT LIỆU XÂY DỰNG - BẤT ĐỘNG SẢN & TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT

14:54 | 19/03/2021

Date: 24-28th Mar, 2021

Venue: National Exhibition Construction Center
Address: 01 Do Duc Duc St., Nam Tu Liem Dist., Ha Noi City

SPRAYWAY-TPR Booth no.: A4-571


Người viết : admin


Giới hạn tin theo ngày :   từ   đến